Polkowice

Kościół p.w. Św. Barbary

XVII-wieczny kościół zajmuje eksponowane miejsce w samym centrum Polkowic. W 2010 roku zainstalowaliśmy, w miejsce dotychczasowych prowizorycznych przeszkleń, 14 wykonanych przez nas witraży z wizerunkami 14 świętych i błogosławionych.